Disclaimer Hypotheken

Het gebruik van de site www.bridgepartners.nl  is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker in met het volgende:

Bridgepartners Hypotheken coöpereert met twaalf erkende en geregistreerde hypotheekadviseurs in heel Nederland. Onze servicedesk beslist, onder andere op basis van de complexiteit van uw casus, welke hypotheekadviseur het best past bij u past. De servicedeskmedewerkers van Bridgepartners Hypotheken kunnen u niet voorzien van hypotheekadvies, maar selecteren de best passende hypotheekadviseur die binnen maximaal drie werkdagen contact met u opneemt.  

Auteursrecht

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn gerelateerd aan de inhoud en het ontwerp van deze website, berusten bij Bridgepartners Hypotheken en/of zijn licentiegevers. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bridgepartners Hypotheken en/of zijn eventuele licentiegevers.

Merkenrecht

'Bridgepartners Hypotheken' is een wettig gedeponeerde handelsnaam en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bridgepartners Hypotheken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Bridgepartners Hypotheken aan de correcte invoer van de gegevens en/of informatie besteedt wordt, kan Bridgepartners Hypotheken niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens en/of informatie. Bezoekers en/of gebruikers van bridgepartners.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Bridgepartners Hypotheken aangeboden informatie, prijzen, prijsopgaven of de gevolgen van eventuele via de gegevens en/of informatie ontstane transacties en/of handelingen.

Persoonsgegevens

Op sommige webpagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door u benoemde Bridgepartners Hypotheken doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom Bridgepartners Hypotheken of de  website bridgepartners.nl. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

E-mail

E-mails verzonden door Bridgepartners Hypotheken (haar medewerkers) en eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan, en gebruik door anderen, is niet toegestaan. Indien een fout is gemaakt bij het adresseren c.q. transmissie van het bericht, verzoekt Bridgepartners Hypotheken u de verzender hiervan op de hoogte te stellen middels een antwoord op deze e-mail. Bridgepartners Hypotheken sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend inzake contractuele verplichtingen. Een verplichting wordt slechts per post verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.

Vrijwaring

De informatie op deze website en tools wordt bijna dagelijks up-to-date gehouden. Wijzigingen en functionaliteiten kunnen zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang op ieder moment worden aangebracht.
Bridgepartners Hypotheken is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen op deze website en/of haar tools op de website of voor welke gevolgschade dan ook die het resultaat is van het gebruik, de presentatie of het aanbieden van deze website of de tijdelijke niet-beschikbaarheid hiervan.

NRBI is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of koppelingen (tools) die door derden op deze website zijn geplaatst en behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk willekeurig tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen.

Bridgepartners Hypotheken is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk te stellen voor het tot stand komen van een aanvraag en/of overeenkomst tussen gebruiker en aangesloten hypotheekadviseurs naar aanleiding van het door gebruiker verzenden van een informatie-aanvraagformulier geselecteerd worden. Bridgepartners Hypotheken brengt puur een bemiddeling tot stand.

Voor het laats bijgewerkt op:
8/12/2021